Publikácie

Sektorová indikátorová správa 2022

Sektorová indikátorová správa 2022 (PDF – 12538 kB)

Špecifickým produktom správ o životnom prostredí SR sú tzv. "sektorové správy", resp. správy o miere implementácie environmentálnych opatrení do vybraných sektorov ekonomickej činnosti. Integrácia environmentálnej politiky do sektorových politík bola zahájená na summite Rady Európy v Cardiffe v roku 1998. Rady ministrov EÚ boli zaviazané vypracovať súbor opatrení na previazanie sektorových a environmentálnych politík a mechanizmus na monitorovanie týchto procesov. Sektorové správy sa tak stali nástrojom tohto monitoringu. Prvé sektorové správy boli v SAŽP spracované v roku 2005. Odvtedy boli sektorové správy každé dva roky pravidelne vyhodnocované a publikované. Počas tohto obdobia došlo k viacerým zmenám či už procesným, obsahovým alebo prezentačným. Posledná revízia celého procesu hodnotenia vplyvu vybraných sektorov na životné prostredie SAŽP prebehla v roku 2014.

Prehľad environmentálnych cieľov na obdobie rokov 2020 až 2050 platných pre SR

Prehľad environmentálnych cieľov na obdobie rokov 2020 až 2050 platných pre SR (PDF – 2417 kB)
Materiál je koncipovaný v štruktúre, kde v prvej časti každej témy je uvedený prehľad základných dokumentov, ktoré definujú nejaké environmentálne ciele v danej oblasti, vrátane ich stručnej anotácie. Každá oblasť obsahuje, podľa možnosti, všeobecné „strešné“ dokumenty (príp. viaczložkové/viacodvetvové), ako aj samotné vlastné zložkové/odvetvové dokumenty, a to právneho, či strategického (politického) charakteru.

Environmental Statement report 2022 (ENG)

Environmental Statement report 2022 (ENG) (PDF – 10588 kB)
Táto environmentálna správa poskytuje širokej verejnosti a ďalším zainteresovaným stranám informácie o environmentálnych výsledkoch a činnostiach Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Je uverejnené na webovej stránke EEA. EEA bola prvýkrát schválená v rámci systému EMAS v roku 2005(1). Toto najnovšie vydanie environmentálneho vyhlásenia EEA obsahuje aktualizované údaje za rok 2022