Multifunkčné smart batériové úložisko brAIn v banskobystrickom priemyselnom parku

Adresa

FUERGY Industries j.s.a.
Mlynské nivy 16
82109 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 52 083 799

https://fuergy.com/sk

Kontaktná osoba

Eva Almašiová
0907461630
eva.almasiova@fuergy.com
Zobraziť profil

Opis riešenia

Multifunkčné smart batériové úložisko brAIn by FUERGY nachádzajúce sa v banskobystrickom priemyselnom parku poskytuje certifikované podporné služby pre prevádzkovateľa elektrickej sústavy (SEPS) a zároveň necertifikované podporné služby v podobe flexibility pre dodávateľa elektrickej energie. Je certifikované na +/- 2 MW výkonu pre poskytovanie primárnej regulácie (FCR). Má kapacitu 2,916 megawatthodín a pre zabezpečenie maximálneho výkonu a bezpečnosti boli použité nehorľavé LiFEPO4 batérie. Výkon meničov je 2,7 megawattu. Úložisko brAIn sa nespráva ako jeden celok. Je zložené z viacerých, od seba nezávislých častí, ktoré je možné kombinovať a tým minimalizovať odstávky a zjednodušovať technické kontroly úložiska. Existujúci systém na chladenie káblových kolektorov sa efektívne využíva aj na chladenie batérií. Na riadenie úložiska FUERGY využíva svoj terminál pre poskytovanie podporných služieb TASDR a systém energetického riadenia EMS. Ide o moderné bezemisné riešenie, ktoré podporuje prechod na obnoviteľné zdroje a zabezpečuje spoľahlivú prevádzku celej siete.

Ekonomický prínos

Vďaka multifunkčnému využitiu úložiska dokáže byť zhodnotená plná kapacita batérií v režime 24/7. Efektívne a k batériám šetrné riadenie batériového úložiska brAIn má vplyv na celkovo rýchlejšiu dobu návratnosti investície. Investícia do úložiska v Banskej Bystrici by sa mala podľa konzervatívnych odhadov vrátiť do približne 3,5 roka. Úložisko je tak komerčne životaschopné aj bez financovania z verejných zdrojov.

Environmentálny prínos

Úložisko brAIn nahrádza tradičných poskytovateľov podporných služieb spaľujúcich primárne fosílne palivá. Batériové úložisko brAIn dokáže poskytovať rovnakú službu úplne bezemisne a svoj uhlíkový dlh vyplývajúci z analýzy jeho životného cyklu (Life Cycle Analysis alebo LCA) si dokáže splatiť už v prvý rok svojho fungovania. Životnosť úložiska pritom môže dosiahnuť aj 15 rokov. Inštalovanie úložiska brAIn je na rozdiel od vodných elektrární ovplyvňujúcich lokálne biotopy omnoho rýchlejšie, jednoduchšie a nezávislé od vodných zdrojov. Zároveň podporuje rýchlejšie zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Pre využitie úložiska, s výkonom postačujúcim na poskytovanie oboch typov podporných služieb, je potrebný aj dostatočne veľký odber elektrickej energie. Pre úložisko s výkonom 2,7 megawattov je to minimálne 35 gigawatthodín ročne a so spotrebou minimálne 2,7 megawattov v hodine. V ideálnom prípade aj s odberom elektriny v režime 24/7. Dôležitý je však aj odberový diagram miesta inštalácie, ktorý musí poskytovať dostatočný potenciál na reguláciu odberu. Vhodnými miestami inštalácie sú, napríklad existujúce alebo bývalé priemyselné areály, alebo energeticky intenzívne podniky, ktoré vzhľadom na vývoj hospodárstva utlmili svoju výrobu, no zostala im dostatočná energetická infraštruktúra.

Prílohy