Prihlasovací formulár

Informačná platforma Zelené hospodárstvo (IPZH) predstavuje bezplatný priestor na prezentáciu a sprostredkovanie informácií, prístupov a predovšetkým príkladov Vašich praktických zelených, resp. obehových riešení. Vaše zapojenie sa do IPZH je dobrovoľné, bezplatné a časovo limitované na tri roky (po ktorých Vás oslovíme, či si želáte byť aj naďalej súčasťou IPZH). Ak sa chcete podeliť o praktický príklad Vášho zeleného, resp. obehového riešenia, prípadne chcete svoje riešenie pomôcť zviditeľniť, zaregistrujte sa! S vyplnením prihlasovacieho formulára Vám samozrejme radi pomôžeme. Povinnými údajmi sú názov subjektu, názov riešenia a IČO, ktoré slúži ako jedinečný identifikátor a umožňuje pridávanie nových riešení, ktoré môžete pridávať neobmedzene. 

Vaše návrhy, pripomienky a otázky zasielajte, prosím, na adresu zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk

* povinné údaje

Profil subjektu

Základné údaje

Ak ste už registrovaný, zadajte IČO a načítajte svoje údaje.

Adresa

Kontaktná osoba

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov:
IDO evidencia obchodných partnerov (PDF, 645 kB)

Riešenie

Základné údaje

Kategórie

Prílohy

English summary

 so zmluvnými podmienkami a súhlasím s nimi.

Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.