Videá

titulný obrázok Aké sú výhody množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu?

Aké sú výhody množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu?

Detail
titulný obrázok Ako predchádzať vzniku odpadu z plastových obalov?

Ako predchádzať vzniku odpadu z plastových obalov?

Detail
titulný obrázok Čo je bioodpad a ako s ním zaobchádzať?

Čo je bioodpad a ako s ním zaobchádzať?

Detail
titulný obrázok EU Ecolabel — environmentálne označovanie produktov

EU Ecolabel — environmentálne označovanie produktov

Detail
titulný obrázok EMAS — schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

EMAS — schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Detail
titulný obrázok Čo je obehové hospodárstvo?

Čo je obehové hospodárstvo?

Detail
titulný obrázok Ako sa stať ekologickým malým a stredným podnikom v obehovom hospodárstve?

Ako sa stať ekologickým malým a stredným podnikom v obehovom hospodárstve?

Detail