Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Sanácia environmentálnych záťaží

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 23.10.2023
 • Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-MZP-004-2023-DV-KF

Výzva na predkladanie ŽoPPM na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy

 • Zdroj: Plán obnovy
 • Dátum vyhlásenia: 20.10.2023
 • Dátum uzavretia: 15.01.2024
 • Kód: 01I01-26-V06

Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 16.10.2023
 • Dátum uzavretia: 30.11.2023
 • Kód: PSK-MIRRI-006-2023-NP-FST

Spoločné projekty výskumu a vývoja medzi organizáciami na Slovensku a v Rakúsku

 • Zdroj: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Dátum vyhlásenia: 09.10.2023
 • Dátum uzavretia: 11.12.2023
 • Kód: SK-AT 2023

VÝZVA č. 4 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV

 • Zdroj: Plán obnovy
 • Dátum vyhlásenia: 09.10.2023
 • Dátum uzavretia: 30.11.2023
 • Kód: 02I01-18-V04

Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 06.10.2023
 • Dátum uzavretia: 10.11.2023
 • Kód: PSK-MIRRI-603-2023-NP-EFRR

INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • Dátum vyhlásenia: 29.09.2023
 • Dátum uzavretia: 31.01.2024
 • Kód: INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 29.09.2023
 • Dátum uzavretia: Ukončenie výzvy: neurčené
 • Kód: PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

 • Zdroj: Plán obnovy
 • Dátum vyhlásenia: 31.08.2023
 • Dátum uzavretia: 08.01.2024
 • Kód: 03I01-29-V02