Zelené pracovné miesta

Iniciatíva zelených pracovných miest

Využitie možnosti tvorby pracovných miest zelenej ekonomiky
„Ozeleňovanie “ ekonomiky SR prináša nové kvalifikačné požiadavky v zamestnaniach –  pracovná sila bude potrebovať nové kvalifikácie a kompetencie. Napríklad intenzívnejšie využitie biomasy by malo viesť k vytváraniu nových pracovných miest predovšetkým v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva, kým intenzívnejšie využitie ostatných obnoviteľných zdrojov by malo vytvárať nové pracovné miesta v energetike, ale aj vo vývoji a výskume. Publikáciu vydal v roku 2014 Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Stiahnite si: Inciatíva zelených pracovných miest (PDF, 694 kB)

Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Prognóza nových a vznikajúcich rizík spojených s novými technológiami do roku 2020
Tento dokument je zhrnutím projektu Prognóza nových a vznikajúcich rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia spojených s novými technológiami na zelených pracovných miestach do roku 2020, ktorý realizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), konzorcium organizácií Spojeného kráľovstva Health and Safety Laboratory, SAMI Consulting and Technopolis Group.
Stiahnite si: 

Stiahnite si: Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (PDF, 1,34 MB)
Stiahnite si: Green jobs and occupational safety and health (verzia EN, PDF, 2,48 MB)

Voľné pracovné miesta

 1. Jr. Specialist Regulatory
  20.11.2023,Henkel Slovensko, spol. s r.o.
  Bratislava, Slovakia
   
 2. Zástupca vedúceho poľnohospodárskeho strediska ovocného sadu
  20.11.2023,VVISS spol. s r.o.
  Čakany, Slovensko, ...
   
 3. Agronóm v ovocinárstve
  20.11.2023,Fructop, s.r.o.
  Ostratice, Slovensko, ...
   
 4. Výrobný riaditeľ malej regionálnej mliekarne
  16.11.2023,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"
  Brezno, Slovensko, ...
   
 5. Vedúci úpravne vody (Ref. č.: a0t6N000009MwTOQA0)
  15.11.2023,Trenkwalder, a. s.
  Okres Poltár, Slovensko, ...
   

Ďalšie pracovné ponuky