Zber kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov

Adresa

Espik Group s.r.o.
Orlov 133
065 43 Stará Ľubovňa
IČO: 46 754 768

https://www.espik.sk/

Kontaktná osoba

Zákaznícka linka
0950401401
info@espik.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Sme firma s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti pravidelného zberu kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov na celom Slovensku. Pomáhame pri plnení zákonných povinností a odbremeňujeme zákazníkov od starostí spojených s likvidáciou kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov v súlade s platnou odpadovou legislatívou.

Ekonomický prínos

Pravidelnými vývozmi sa minimalizujú riziká spojené so vznikom neočakávaných situácií. Prevádzkam môžeme ušetriť financie aj v prípade mimoriadnych udalostí, resp. havarijných stavoch, ktoré na prevádzke vzniknú, napríklad v prípade veľkého množstva kuchynského a potravinového odpadu, ktorý je potrebné vyviesť a zlikvidovať v čo najkratšom čase. V takýchto situáciách naša firma zabezpečí mimoriadny vývoz v najbližšom nami možnom termíne. V prípade, ak prevádzkam ostane v sklade vyradený potravinový tovar, výrobky a zásoby po dátume spotreby, zabezpečíme bezstarostnú likvidáciu podľa platnej legislatívy a zákona. Vystavíme prevádzke daňový doklad, ktorý si následne môže zaevidovať do nákladov. Ekonomický prínos pre mestá a obce spočíva v tom, že čím menej odpadu bude končiť na skládkach, tým menšie náklady na odvoz komunálneho odpadu bude časom samospráva mať. Ušetrené financie potom môže investovať do rozvoja parkov, detských ihrísk a podobne.

Environmentálny prínos

Riešenia, ktoré ponúkame zároveň chránia životné prostredie. Na Slovensku sa za jeden rok vyprodukujeme množstvo ton kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov. V priemere pripadá 100 kg kuchynského a potravinového odpadu na 1 obyvateľa. Pritom tento odpad tvorí v priemere až 45 % z celkového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Nevýhodou je, že sa nevyužije jeho potenciál a navyše výrazne zaťažuje životné prostredie, pretože spôsobuje vznik skleníkových plynov, znečisťuje povrchové a podzemné vody a je zdrojom na šírenie rôznych baktérii, ktoré ohrozujú zdravie človeka a zvierat. Kuchynský odpad, ktorý naša firma vyzbiera nielen z obci a miest, ale aj zo stravovacích prevádzok, obchodných reťazcoch, potravinových závodov a podobne, končí v bioplynových staniciach, kde sa zložitými procesmi rozkladá na bioplyn, ktorý sa využíva na výrobu elektriny a plynu. Použité jedlé oleje a tuky sa využívajú pri výrobe biopalív (bionafty), ktorá môže znížiť produkciu skleníkových plynov.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Obec Hontianske Nemce môžeme považovať za príkladnú obec v triedení biologicky rozložiteľného odpadu. Do zberu je zapojených viac ako 100 domácností. Výsledkom je bezproblémový vývoz kuchynského odpadu, spokojní obyvatelia aj zástupcovia obce, ktorí sú pri triedení odpadu disciplinovaní.

Prílohy