Optimalizácie v energetike

Adresa

OPTIVEL s.r.o.
Javornícka 8
97411 Banská Bystrica
IČO: 54 240 824

https://optivel.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martin Longauer
0902 688 685
optivel@optivel.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Spoločnosť OPTIVEL, s.r.o. je poskytovateľom služieb v oblasti energetiky od podnikov až po domácnosti. Zameriava sa na energetické audity, energetickú efektívnosť, optimalizáciu nákladov na energie, oblasť energetickej legislatívy, prevádzku distribučných sústav a obnoviteľných zdrojov energie, "outsourcing" energetiky, IMS a fakturáciu energetických médií.

Ekonomický prínos

Nájdenie úspor v spotrebe energií, zhodnotenie hospodárenia s energiami a návrhy na ich efektívnejšie využívanie.

Environmentálny prínos

Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy