Zelená strecha extenzívna alebo intenzívna s rozchodníkmi

Adresa

Agrona, spol. s r.o.
Žitná 2908/17
01001 Žilina
IČO: 31 612 148

https://www.stresnysubstrat.sk

Kontaktná osoba

Ľubomír Kmotorka
0905619122
agrona@agrona.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Spoločnosť AGRONA, spol. s r. o., realizuje jednovrstvové alebo 2-vrstvové extenzívne zelené strechy s výsadbou rozchodníkov. 

Hlavné výhody zelených striech sú tieto:

- ochrana izolácie pred slnečným žiarením a predĺženie jej životnosti o desiatky rokov,

- zníženie teploty stechy na teplotu ovzdušia (teplota na rovnej streche izolovanej lepenkou alebo fatrafolom sú v lete až 70 - 80 °C),

- inštalácia sa realizuje bez zbytočných plastov,

- fotovoltaické panely fungujú optimálnejšie,

- zníženie a spomalenie odtoku dažďovej vody aj pri náhlych prívalových dažďoch, 

- tlmenia hluk,

- estetická funkcia – strecha na jar zakvitne, poskytuje potravu pre včely – možnosť produkovať mestský med, ktorý je hodnotený ako najkvalitnejší.

Ekonomický prínos

Aj keď s inštaláciou zelenej strechy sú spojené určité náklady, je preukázateľné, že zelená strecha poskytuje aj ekonomické benefity:

- tlmí opotrebovanie strešných materiálov (hlavne vrchnej vrstvy – PVC fólie) pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Po inštalácii zelenej strechy sa táto životnosť materiálu znásobuje o desiatky rokov a poskytuje ochranu pred mechanickým poškodením.

- poskytuje zvýšenie tepelného komfortu v interiéri, vrstva zelenej strechy má aj funkciu tepelno-izolačnú. Štúdie, merajúce ochladzovanie interiérov v husto zastavaných plochách rôznych miest sveta, priniesli výsledky, že zelená strecha spôsobuje ochladenie v priemere 1,4 - 2,5 °C v interiéroch v najteplejších mesiacoch roka. To výrazne znižuje náklady na klimatizáciu, resp. zvyšuje tepelný komfort. 

 

 

Environmentálny prínos

Medzi environmentálne benefity zelenej strechy patrí:

- akumulácia vody – v prípade prívalových dažďov zelená strecha dokáže rozložiť odtok zrážok na niekoľko hodín, namiesto niekoľkých minút. Absorbuje 50 - 80 % zrážok a nadbytok vody ochladí strechu pred tým, ako odtečie do odvodňovacieho systému. Dochádza k zvyšovaniu vlhkosti v ovzduší a taktiež k zníženiu rizika požiaru,

- prispieva k znižovaniu teploty v mestách v letných mesiacoch,

- filtruje znečisťujúce látky a ťažké kovy z dažďovej vody,

- ochrana atmosféry – pohlcovanie CO₂ rastlinami (oxid uhličitý je skleníkový plyn, CO₂ je pre rastliny potrava),

- pomáha izolovať budovu od hluku, strešný substrát pomáha blokovať nižšie frekvencie zvuku, kým rastliny blokujú vyššie frekvencie,

- podpora rozmanitosti ekosystémov, podpora mestských včiel a čmeliakov.

 

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Inštalácia zelených striech na rodinných domoch

Prílohy