Regulácia a plnenie VDJ pre mraziarne

Adresa

ARAD Slovakia s.r.o.
Alžbetina 41
040 01 Košice
IČO: 44 278 381

https://www.arad.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Jaroslava Vidová
0556941066
arad@arad.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Voda z dvoch zdrojov vlastná studňa a rozvod pitnej vody z miestneho vodovodu. Voda  zo studne čerpaná 22 kW čerpadlom 24/7  do vodojemu. Veľká strata vody a el. energie zbytočným chodom čerpadla. Aplikácia 3 vzájomne komunikujúcich GSM modulov zabezpečila chod čerpadla podľa zásoby vody vo vodojeme, plnú kontrolu nad zásobou a čerpaním vody, automatické a ručné riadenie, dostupnosť inofrmácií 24/7 prostredníctvom mobilného telefónu.

Ekonomický prínos

Týždenná úspora – eliminácia zbytočného čerpania – 10 hodín = úspora cca 220kWh el. energie

Environmentálny prínos

Zároveň bolo ušetrených približne 160 m3 vody zo studne a zníženie odberu z vody z miestneho vodovodu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy