Mobilná jednotka pre úpravu pitnej vody

Adresa

ARAD Slovakia s.r.o.
Alžbetina 41
040 01 Košice
IČO: 44 278 381

https://www.arad.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Jaroslava Vidová
0556941066
arad@arad.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Zabezpečenie pitnej vody z rôznych zdrojov vôd (napr. rieky, jazerá, potoky, studne..) bez potreby el. energie (solárne napájanie). Vhodné ako dočasné riešenie (napr. do decentralizovaných oblastí, vojenských objektov, marginalizovaných oblastí, v stavoch núdze. Komplexná jednotka od čerpania až po výdaj pitnej vody v plne automatickom režime prevádzkovania s možnosťou diaľkovej kontroly

Ekonomický prínos

Nie je nutnosť budovania rozsiahlej infraštruktúry.

Environmentálny prínos

Bez požiadaviek na el. energiu či kanalizáciu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy