Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda so zavlažovanou zelenou stenou

Adresa

MDM Slovakia, s.r.o.
Nádražná 35
909 01 Skalica
IČO: 36 231 789

https://www.mdm.sk/

Kontaktná osoba

Dušan Mareček
0905714433
mdm@mdm.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda (KEAVF) so zavlažovanou zelenou stenou je predsadená oceľová konštrukcia obvykle stojaca na vlastnom základe a ukotvená o existujúcu fasádu. Na oceľovej nosnej konštrukcii je prichytený trapézový plech a predpestované dosky STERED pokryté machom a rozchodníkmi. Na zavlažovanie steny sa môže použiť dažďová voda z retenčných nádrží alebo voda sivá – prečistená z ČOV. Stena je následne schopná vodu podržať a postupne odpariť. Prebytočná voda steká naspäť do retenčnej nádrže, odkiaľ sa opätovne čerpá na vrch steny. Vďaka prečerpávaniu vody v časových intervaloch a v závislosti od počasia sa zo steny stáva energetický chladič, ktorý zabraňuje prehrievaniu objektov a tvorbe tepelných ostrovov a zároveň pohlcuje prach a podporuje lokálnu biodiverzitu.

Ekonomický prínos

Svojou jednoduchou konštrukciou s využitím vlastností dosiek STERED dokáže usporiť financie už pri samotnej výstavbe a následnej prevádzke KEAVF. Jednoduchým zavlažovaním, či už vodou z retenčných nádrží, alebo sivou vodou z ČOV, dokáže vegetačná fasáda usporiť až 25 % energie na výrobu chladu. Stena je takmer bezúdržbová.

Environmentálny prínos

KEAVF je vyrobená z ocele a recyklovaného patentovaného materiálu STERED, ktorý pri využití ako opláštenie budov, výrazne prispieva k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov a zníženiu emisií skleníkových plynov. Okrem toho vytvára príjemne chladnejšie prostredie v okolí hál, zabraňuje tvorbe tepelných ostrovov, podporuje biodiverzitu a tiež prispieva k výraznému obmedzeniu šírenia hluku smerom z interiéru do exteriéru a  naopak.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy