BIOPLASTY a ich aplikácia do každodenného života a praxe

Adresa

BETRIMAX s.r.o.
M.R. Štefánika 189/22
95618 Veľké Bošany
IČO: 46 261 656

https://www.bioplasty.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Milan Aberštik
0948699428
info@bioplasty.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

  • zvyšovanie informovanosti o BIOPLASTOCH a ich pozitívnom vplyve na životné prostredie
  • ponuka výrobkov z BIOPLASTOV
  • poradenstvo v oblasti BIOPLASTY pre firmy a samosprávy

Ekonomický prínos

Environmentálny prínos

V súčasnosti sa okolo 80 % všetkých plastových materiálov vyrába z fosílnych (neobnoviteľných) zdrojov, teda zjednodušene povedané, vyrábajú sa z ropy. Spolu s rastúcou výrobou a spotrebou plastov je stále aktuálnejší ich negatívny enviromentálny dopad. Aktuálne najekologickejšou cestou, ako znížiť podiel tradičných plastov, je ich náhrada za plasty biodegradovateľné a kompostovateľné, skrátene bioplasty. Bioplasty z obnoviteľných zdrojov reprezentujú novú generáciu plastov, ktoré znižujú dopad na životné prostredie, či už nižšou spotrebou energie, nižším množstvom emisií skleníkových plynov alebo znižovaním hromadenia plastov v prírode. Okrem toho znižujú množstvo odpadu, ktorý by inak musel byť likvidovaný na skládkach alebo v spaľovniach. Pri rozhodovaní o použití alebo nepoužití výrobkov z bioplastov môžu zohrávať úlohu dva aspekty - ekonomický a enviromentálny. Ak je v súčasnosti pri bioplastoch cena o niečo vyššia ako pri tradičných plastoch, hlavnou výhodou bioplastov je to, že z enviromentálneho hľadiska ich používanie je bezpečnejšie pre životné prostredie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy