Vertikálny systém zberu odpadu

Adresa

REDOX – ENEX, s. r. o.
Zlatovská 2416/33H
911 05 Trenčín
IČO: 50 407 821

https://www.redox-enex.sk/

Kontaktná osoba


032/6401193
office@redox-enex.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Ako jediná spoločnosť na Slovensku ponúka komplexnú dodávku polopodzemných kontajnerov na kľúč. To zahŕňa úvodnú konzultáciu, výber vhodnej lokality, vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby, dodávku a inštaláciu kontajnerov, záručný a pozáručný servis. Výhody polopodzemných kontajnerov: zníženie zápachu (stála teplota pod úrovňou terénu podporuje spomalenie rozkladu baktérií a znižuje tak zápach v okolí stojísk kontajnerov), šetria miesto (veľkokapacitné kontajnery sú pod úrovňou zeme), zmenšenie objemu (pôsobením gravitácie a vlastnej hmotnosti sa odpad stláča a zhutňuje), ochrana proti vandalizmu (pevné zabudovanie kontajnerov znemožňuje nepovolaným osobám manipuláciu), separovanie odpadu (zber všetkých bežne zbieraných komodít komunálnych odpadov a s tým súvisiace farebné či materiálové prispôsobenie kontajnerov alebo ich častí), čistota okolia (obsah kontajnerov nie je možné opätovne vyberať, vďaka čomu zostáva okolitý priestor čistý a cenné druhotné suroviny na svojom mieste).

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov a nákladov: zníženie počtu vývozov kontajnera oproti bežným kontajnerom.

Environmentálny prínos

Úspora plochy v porovnaní s bežnými kontajnermi (nádoby kontajnera sa nachádzajú pod zemou), separovanie odpadu, čisté prostredie stojísk. Kontajnery Molok stačí vďaka veľkej kapacite vyprázdňovať až o 80 % menej v porovnaní s klasickými kontajnermi. To šetrí nielen peniaze, ale aj palivo a zároveň životné prostredie. Možnosti vnútorného rozdelenia na viacero sekcií (v závislostiod typu kontajnera) uľahčuje triedenie odpadu. Každý druh odpadu má navyše svoj  obrázkový symbol.
 

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Inštalácia vertikálneho systému zberu odpadu - vyše 1 000 polopodzemných kontajnerov na separáciu komulnálneho odpadu na kľúč.

Prílohy