Zhodnocovanie stavebných odpadov

Adresa

PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Medený Hámor 4949/14
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 627 421

https://www.pemaxplus.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Michal Hrnčár
0902 959 307
hrncar.michal@pemaxplus.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Produktom recyklácie stavebného odpadu je certifikované recyklované kamenivo rôznych frakcií a rôzneho charakteru. Na recyklačnú linku sa dováža odpad vo forme stavebnej sute, ktorá je produkovaná pri stavebných a demolačných prácach. Tento odpad je v procese recyklácie triedený a vopred drvený. Tento produkt, vznikajúci pri recyklácii, má rozsiahle aplikačné možnosti v stavebníctve. Používa sa ako stabilizačný podkladový materiál (podložia ciest, parkovacích plôch, železničné stavby), drenážne materiály a zásypový materiál (rozvody energií, základy budov a pod.).

Recyklát sa vo všeobecnosti delí na štyri hlavné kategórie:

  1. betónový recyklát (vhodný ako zásypový, podsypový materiál, prípadne materiál do konštrukčných vrstiev),
  2. asfaltový recyklát (využitie na konštrukcie dočasných manipulačných plôch, komunikácií),
  3. tehlový recyklát (výplňové kamenivo) a
  4. zmesový recyklát (podkladový materiál, zásypový materiál).

 

 

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov.

Environmentálny prínos

Za viac ako desať rokov svojej činnosti spoločnosť zhodnotila cca 550 000 ton stavebného odpadu, čím výrazne prispela k zníženiu potreby ťažby prírodného kameňa, ako aj k zníženiu preplňovania skládok odpadov.

Recyklát má porovnateľné kvalitatívne vlastnosti ako prírodné kamenivo a jeho použitím je možné výrazným spôsobom znížiť spotrebu prírodných materiálov a negatívny vplyv ťažby prírodného kameniva na životné prostredie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Búracie práce v areáli bývalého závodu Slovenka v Banskej Bystrici

Prílohy