Technológia GREENGOOD – spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov

Adresa

JRK Slovensko s. r. o.
Rajská 2341/15A, Bratislava
811 08 Bratislava
IČO: 45 423 237

https://www.menejodpadu.sk/

Kontaktná osoba


+421 (0) 2 381 219 22
info@jrk.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Každé zariadenie, ktoré prevádzkuje služby spoločného stravovania, je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Klasický zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, aký všetci dobre poznáme, je síce pohodlný, ale finančne náročný. Preto sa rspoločnosť JRK Slovensko ozhodla prísť s inovatívnym a ekologickým riešením, ktoré ponúka elektrický kompostér. Takýto kompostér spracuje surové aj varené zvyšky jedla priamo na mieste ich vzniku. Kuchynský odpad prejde procesom hygienizácie a vďaka mikroorganizmom ACIDULO sa v priebehu 24 hodín zmení na kvalitný substrát. Vložený materiál sa počas procesu spracovania zredukuje až o 90 % oproti pôvodnému objemu (z 1 kg odpadu vznikne 10 dkg kompostu). Elektrický kompostér je vhodný pre rôzne typy a veľkosti prevádzok. Podľa veľkosti kompostéra je možné spracovať od 0,1 kg až do 1 370 kg kuchynského bioodpadu denne. Je to jediná legálna alternatívna k povinným zvozom kuchynského odpadu.

Ekonomický prínos

Finančne náročné povinné zvozy kuchynského biologického odpadu zákazníci nahradili elektrickými kompostérmi. Eliminujú sa aj náklady na prevádzku chladiarenských zariadení, v ktorých sa  kuchynský odpad uskladňoval. Do elektrického kompostéra sa môže vkladať kuchynský bioodpad denne. Objem vloženého materiálu sa v priebehu 24 hodín zredukuje o 90 %, preto nie je potrebné obsah kompostéra denne vyberať.

Environmentálny prínos

Riešenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v elektrických kompostéroch je menej finančne, energeticky aj priestorovo náročné v porovnaní s bežným zvozom. Výsledkom procesu hygienizácie a pôsobenia mikroorganizmov si prevádzky z kuchynského odpadu vytvoria výživný substrát priamo na mieste vzniku odpadu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Elektrický kompostér je vhodné riešenie pre rôzne typy stravovacích zariadení. Veľmi dobré uplatnenie našiel v školských jedálňach po celom Slovensku. Jedálne si môžu vybrať z rôznych veľkostí kompostérov, podľa množstva denne produkovaného odpadu. Najčastejšie využívajú kompostér GREENGOOD 02, ktorý sa jednoducho inštaluje a prevádzkuje. Škola môže vyprodukovaný substrát z kompostéra využiť pri vyučovaní a priblížiť tak reálny príklad kolobehu v prírode svojim žiakom.
Elektrické kompostéry inštalovali aj do kaviarní, reštaurácií a hotelov. Už viac ako 150 prevádzok takýmto spôsobom šetrí peniaze za mesačné zvozy kuchynského bioodpadu a navyše získaný substrát využívajú ako hnojivo alebo odvážajú do kompostárne už iba 10 % spracovaného substrátu. Biologický odpad už dokonca niekoľkokrát kompostovali aj na festivale Pohoda.
Viac informácií: https://www.menejodpadu.sk/skoly-a-restauracie/

Prílohy