Obecná včelnica

Adresa

Obec Korňa
Vyšná Korňa 517
02321 Korňa
IČO: 00 314 064

https://www.korna.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Marianna Bebčáková
041/4356 214
starostka@korna.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Obecná včelnica predstavuje priestor, ktorý sa využíva na ukážkový chov včiel, ale aj na vzdelávacie účely kde sa žiaci, resp. študenti môžu dozvedieť viac o živote včiel, ako aj o včelárskej praxi. Obidva objekty sú celodrevené a obsahujú prvky pôvodnej architektúry typickej pre oblasť Horných Kysúc. Včelnica pozostáva z dvoch častí — prvou je samotný včelín, kde sa nachádza miesto pre 8 včelích rodín a druhou je altánok s medárňou, kde sa konajú workshopy a prezentácie. Včelie úle majú osadený priehľadný strop, vďaka čomu je možné pozorovať život včiel. V medárni je zase k dispozícii ukážka spracovania medu — od čistenia plástov až po stáčanie medu prostredníctvom zariadenia — tzv. medometu. V blízkosti obecnej včelnice sa nachádzajú tri lipy, ktoré ako silne medonosné stromy využívajú včely ako zdroj peľu a nektára. Vďaka okolitému životnému prostrediu je vyprodukovaný med veľmi kvalitný, dokonca bol ocenený aj za jeho antiseptické účinky. Záujemcovia o prednášku v priestoroch obecnej včelnice môžu kontaktovať správcu včelnice, resp. obecný úrad.

Ekonomický prínos

Obecná včelnica bola vybudovaná v rámci cezhraničnej spolupráce s názvom Dedičstvo erbov a tradičných remesiel obcí Korňa a Bílá. Projektom sa rozvíja cezhraničná spolupráca obcí Korňa a Bílá v rámci slovensko-českého pohraničia. Projekt prispieva k zachovaniu, ochrane, podpore a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva. Obecná včelnica je lákadlom pre školy, ale aj turistov a tak predstavuje príležitosť pre celkový rozvoj regiónu, najmä z hľadiska cestovného ruchu a s ním spojených ekonomických benefitov pre celú oblasť.

Environmentálny prínos

Chov včiel je esenciálnou súčasťou hospodárstva, ale aj celého životného prostredia. Včely sú nevyhnutné na opeľovanie kvetov a stromov, v prípade opeľovania poľnohospodárskych plodín sa môže dokonca hovoriť o ich nenahraditeľnosti. Okrem kvalitných včelích produktov akými sú med, vosk, či propolis sa včely svojou činnosťou — opeľovaním podieľajú na zachovávaní biodiverzity.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy