KÚRENIE V DOMÁCNOSTI INAK

22.03.2018

Pod záštitou MŽP SR vytvorila SAŽP web stránku o vykurovaní tuhými palivami v domácnostiach. Stránka poskytuje informácie, ktoré môžu ovplyvniť zníženie emisií zo spaľovania tuhých palív a prispieť tak k čistejšiemu ovzdušiu.

Zdroj