Inovačná výkonnosť slovenskej ekonomiky

22.03.2018

Národný projekt spája podnikateľskú komunitu s verejným a akademickým sektorom.

Zdroj