Podpora inovatívnych riešení

20.03.2018

Dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách je jednou z činností Ministerstva hospodárstva SR, ktorá môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. Predkladaný dokument popisuje kľúčové aspekty témy Smart City s dôrazom na ich implementáciu v praxi prostredníctvom podnikateľských subjektov.

Zdroj