AGRO CS - víťaz súťaže Zelený Merkúr

22.03.2018

Odborná  komisia ocenila spoločnosť AGRO CS z Lučenca prvým miestom za odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie, za zníženie spotreby neobnoviteľného zdroja náhradou za obnoviteľný a za využitie a predaj vznikajúcich vedľajších výrobkov či medziproduktov.
 

Zdroj