Emisie majú do roku 2040 klesnúť o 90 percent, cena uhlíka sa výrazne zvýši

20.10.2023

V prvom štvrťroku 2024 bude Európska komisia predkladať návrh emisných cieľov pre rok 2040. Samotné  schvaľovanie sa však pravdepodobne posunie až na rok 2025 či dokonca na neskôr. Podstatným však je, že sa navrhne zníženie emisií až o 90 %.

Cieľom Európskej únie do roku 2030 je znížiť emisie skleníkových plynov o 55 %. Ďalším medzikrokom na ceste k uhlíkovej neutralite (do 2050) budú strednodobé ciele pre rok 2040. Európsky vedecký poradný výbor pre otázky klimatickej zmeny v júni odporúčal 90 % až 95 % redukčný emisný cieľ. Novozvolený komisár pre klimatickú zmenu Wopke Hoekstra sa plánuje odporúčania držať. V písomnom stanovisku pre europoslancov tvrdí: „Postavíme sa za minimálne 90 % cieľ minimálnej čistej redukcie (skleníkových plynov) do roku 2040. Teda po započítaní zachytených emisií prírodnými úložiskami, ako sú mokrade, lesy či CCS technológie. Napriek tomu, 90 % cieľ predpokladá zásadnú transformáciu v rámci hospodárstva a ekonomiky. Kľúčové sektory akými sú energetika, priemysel, doprava, stavebníctvo – budú musieť ísť cestou dosiahnutia nulových emisií.

Toto smerovanie zásadne ovplyvní aj cenu uhlíkových emisií. V súčasnosti stojí na európskom trhu s povolenkami EU ETS tona uhlíka 81 eur. Do konca dekády by mala dosahovať, pri 55 % redukcii emisií, 160 eur za tonu. Pri 90 % cieli by podľa prepočtov LSEG (London Stock Exchange Group) dosiahla 400 eur za tonu. Tieto ceny by mohli predstavovať veľký tlak v rámci procesu rýchlej dekarbonizácie ekonomiky.

Zavedenie emisných povoleniek by nemalo obísť ani sektor budov a dopravy. Takisto aj v tejto oblasti bude vysoká cena uhlíka znamenať znižovanie emisií, zvyšovanie energetickej úspory či transformáciou na nízkouhlíkové resp. bezuhlíkové zdroje.

Súbežne s reformou EU ETS zavádza Únia aj tzv. uhlíkové clo. V rámci snáh o udržanie si konkurencieschopnosti európskych výrobcov, budú musieť so zdražovaním povoleniek rásť aj kompenzačné poplatky (uhlíkové clo) vzťahujúce sa na import z krajín, ktoré nedisponujú komplexnými mechanizmami uhlíkovej politiky.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj