Obyvatelia Banskej Bystrice môžu bezplatne požiadať o kompost do svojich záhrad

23.10.2023

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý obyvatelia Banskej Bystrice vytriedia do hnedých nádob sa mení na vysoko kvalitný kompost. Pre svoje nenahraditeľné vlastnosti a potrebné pôdne živiny predstavuje dôležitú súčasť napríklad pestovania rastlín.

Vyzbieraný materiál z hnedých nádob je dovezený do kompostárne kde je podrvený a následne, podľa odbornej procedúry, namiešaný do „zakládok“. Po skončení procesu, kompostovaný materiál opúšťa technologickú plochu a je preosievaný na sitovacom zariadení. Finálny produkt je podrobovaný chemickým a mikrobiologickým rozborom. Kompost vyrobený certifikovaným procesom, spĺňa požiadavky technickej normy STN 46 5738 a obsahuje zmes stabilizovaných organických látok, ktoré prešli riadenými biologickými premenami.

Zodpovedný prístup k triedeniu bioodpadov sa oplatí, pretože výsledkom môže byť práve kompost, ktorý je bohatý na organické látky. Uvoľňovanie živín z kompostu prebieha postupne a vďaka tomu majú rastliny pravidelný prísun živín potrebných pre svoj rast. Okrem iného, kompost podporuje zakoreňovanie priesad, stromov či kríkov a zvyšuje ich prijatie až o 50 percent. Zároveň prispieva k predĺženiu kvitnutia kvetov a zvyšuje úrodnosť. Takýmto spôsobom môžu obyvatelia Banskej Bystrice pravidelným pridávaním do pôdy zvýšiť podiel organických zložiek a tým aj jej kvalitu.

Záujemcovia o kompost oň môžu požiadať prostredníctvom emailu a následne si 200 litrov certifikovaného kompostu, určeného pre jednu domácnosť, môžu po dohode prevziať do vlastných nádob v areáli Zberného dvora na Zvolenskej ceste v utorky, stredy a štvrtky v čase od 9:00 h. do 17:00 h. Z kapacitných dôvodov prevádzkovateľ žiada záujemcov o dodržiavanie prideleného termínu, aby sa tým predišlo hromadnému náporu obyvateľov.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj