Živé kvety nad umelé, jedna sviečka úplne stačí

26.10.2023

Práve počas Sviatku Všetkých svätých vyprodukujeme viac ako polovicu celoročného množstva odpadu z cintorínov. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica však radí, že na hrob je lepšie doniesť živé rezané kvety, alebo kvety umiestnené v kvetináčoch namiesto plastových imitácií. Úplne bude taktiež postačovať jedna sviečka ako symbol živej spomienky.

V rámci zloženia a vlastností patrí odpad z cintorínov medzi tie najťažšie separovateľné a recyklovateľné. Umelé väzby kvetov obsahujú veľké množstvo rozličných druhov plastov, často obsahujú aj kovové spevňovacie časti či dokonca syntetické lepidlá. Z tohto dôvodu tento odpad často končí v spaľovniach či na skládke. Nemožnosť recyklácie platí aj pre použité sklenené či plastové kahance znečistené voskom.

Živé kvety je možné kompostovať, nakoľko však ich zber na cintorínoch neprebieha, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica apeluje, aby ľudia po období sviatkov živé kvety z hrobov zobrali domov do hnedých nádob či kompostéra. Ďalej pripomínajú, že množstvo výzdoby neodráža našu lásku či úctu k zosnulým.

Sviečky odporúčajú umiestniť do skleneného, či hlineného lampáša, ktorý môže byť použitý opakovane. Samotné sviečky môžu byť zo včelieho či rastlinného vosku. Naopak vôbec sa neodporúča používať LED sviečky, ktorých životnosť je pomerne krátka a recyklácia ich batérií nemožná.

V rámci analýzy odpadu na jednom z bratislavských cintorínov sa ukázalo, že viac ako polovicu tvoril bioodpad, ktorý by sa mohol skompostovať. Počas sviatočného zhonu ľudia často zabúdajú rozlíšiť správny kontajner (nádobu) a tak sa narúša efektívne fungovanie odpadového hospodárstva.

Zdroj