Emisie z nákladných áut sa majú znížiť až o 90 percent

30.10.2023

Na rozdiel od osobných áut, ktoré o 12 rokov nebudú môcť mať spaľovací motor, tie nákladné až taká prísna zmena nečaká, a to najmä z dôvodu ťažšej elektrifikovateľnosti. Aj napriek nie tak dramatickej zmene sa výrobcom nepodarilo presadiť začlenenie syntetických palív do skupiny zelených cieľov.

Výbor Europarlamentu schválil svoje stanovisko k novým normám pre emisie CO2 v rámci ťažkých úžitkových vozidiel. Zatiaľ čo osobné autá budú musieť dosahovať 0 % emisie do roku 2035, čo znamená reálny koniec predaja áut so spaľovacími motormi, nákladné autá a autobusy budú potrebovať na svoju elektrifikáciu viac času.

Text Europoslanci dostali do stavu, v ktorom nie sú spokojní ani aktivisti ani výrobcovia. Výrobcovia automobilov žiadali, aby sa im v rámci znižovania emisných hodnôt započítavali aj biopalivá a syntetické palivá, s touto požiadavkou však neuspeli. Dôvodom ich neúspechu mohol byť aj fakt, že za čo možno najprísnejšie znenie bojovala aj veľká časť z radov výrobcov.

Legislatíva, ktorá nastaví ciele na ozelenenie nákladnej a autobusovej dopravy momentálne prechádza cez viaceré európske inštitúcie. Veľké a ťažké vozidlá, ktoré jazdia dlhé vzdialenosti, majú náročnejší elektrifikačný proces ako tie osobné – potrebujú väčšie batérie, ako aj výkonnejšie nabíjacie stanice a pripojenie do prenosových sústav. Z tohto dôvodu sa ani len neuvažovalo o 100 % znížení emisií tak ako pri osobných automobiloch. Eurokomisia navrhuje, aby sa emisie nových registrovaných úžitkových vozidiel do roku 2034 znížili o 45 % a od roku 2040 až o 90 %.

Europoslanci podporili aj strednodobý cieľ do roku 2039, o znížení emisií z pôvodných 64 % na 70 %. Potrebný však ešte bude konsenzus všetkých členských krajín, ktoré však už tomuto plánu vyjadrili podporu. Najdôležitejšie body plánu by tak mali vstúpiť do platnosti.

Zmeny sa dotknú len nových vozidiel, nezasiahnu tie existujúce. To znamená, že vyrábať sa budú môcť aj nové veľké vozidlá so spaľovacími motormi, od roku 2040 sa motory budú môcť zabudovať len do malej časti z nich. Ostatné veľké vozidlá by mali mať elektrický alebo vodíkový pohon.

Strana výrobcov a priemyslu ostáva v týchto plánoch skeptická a nedáva jej veľké nádeje, hovorí, že na papieri všetko vyzerá pekne a že realizácia týchto cieľov nie je možná. Možným dôvodom nespokojnosti výrobcov môže byť aj to, že sa im nepodarilo vylobovať všetko čo chceli.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj