Vykurujú ľudským teplom, chladia vodou z rieky Vltava. České Národné divadlo zarába rekonštrukciou milióny

06.11.2023

Splatením nákladov na rekonštrukciu, si už České Národné divadlo necháva všetky úspory. Len do roku 2020 zisky predstavovali okolo 50 miliónov českých korún. Najvýraznejší rozdiel podľa nich urobilo tepelné čerpadlo spolu s rekuperáciou tepla.

Prvé myšlienky o rekonštrukcii začali ešte v roku 2003. Hospodárenie s energiami divadla nebolo v najlepšom stave, takmer všetko zariadenie už bolo zastarané a náročné na údržbu, pochádzalo totiž ešte z obdobia kedy sa otvorila prístavba Novej scény. Divadlo uvažovalo ako nad ekonomickými tak aj nad ekologickými prínosmi s cieľom zníženia spotreby elektrickej energie a plynu a za pomoci čo najefektívnejších technológii tak šetriť životné prostredie.

Celkové náklady na všetky investície predstavovali do roku 2018 približne 78 miliónov českých korún. Pričom celkové úspory do roku 2020 sú okolo 125 miliónov korún.

Podľa sekcie technickej prevádzky divadla, najväčšiu zásluhu na úsporách mala inštalácia tepelného čerpadla a systém rekuperácie tepla. V praxi to znamená, že z niektorých častí budovy rekuperujeme teplo cez obvod a následne toto teplo využívame na predohrievanie privádzaného vzduchu späť tam, kde je potrebné. Bez tohto systému by sme tento odpadový vzduch vypúšťali do exteriéru bez ďalšieho využitia.

Ďalej bolo nutné nainštalovať kondenzačný plynový kotol, ktorý dosahoval vyššiu účinnosť ako staré kotly bez kondenzácie. Nasledujúce doplnkové opatrenia potom boli napríklad výmena bežných žiaroviek za LED osvetlenie alebo inštalácia fotovoltickej elektrárne na priestory strechy. Zahrnutá bola aj modernizácia systému merania, riadenia a kontroly energií, presnejšie frekvenčné meniče pre ventilátory a čerpadlá.

V určitých častiach roka, začiatkom jari alebo na jeseň je rieka ešte dostatočne studená, má približne desať stupňov, je v interiéri také teplo, že potrebujeme na južnej strane chladiť. V takejto situácii to sme schopní robiť s využitím chladnej vody priamo z Vltavy bez potreby ďalšieho chladenia pomocou strojných zariadení. Vodu získavame cez výmenník, ktorý máme nainštalovaný priamo pri Vltave, a potom cez uzavretý vodný okruh ju prečerpaním dokážeme dostať tam, kde je potrebná. Pri teplote vody nad 14 stupňov je už potrebné ochladzovanie pomocou strojných zariadení.

Systém využívania ľudského tepla je v priestoroch historickej budovy navrhnutý tak, že pod strechou a najvyšších etážach sú jednotky, ktoré teplo len odvádzajú. V suterénoch sú umiestnené prívodné jednotky, ktoré privádzajú do sály a do hľadiska čerstvý vzduch. Aby sme tieto jednotky mohli prepojiť, nainštalovali sme takzvaný glykolový okruh, v ktorom cirkuluje zmes vody a glykolu, aby bola nemrznúca. Cez tento systém vieme odobrať ľudské teplo z divákov, teda odpadové teplo, a odviesť ho tam, kde potrebujeme.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Zdroj