Obyvatelia Žiliny vyprodukovali minulý rok 40 tisíc ton odpadu, vytriediť sa podarilo 40,6 percenta

22.03.2024

Podľa odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline vyhodil každý obyvateľ mesta do odpadových nádob v priemere 499 kilogramov.

Ďalej dodáva, že miera triedenia odpadu sa v meste Žilina z roka na rok znižuje, čo zásadne ovplyvňuje aj výšku poplatku za skládkovanie. "V praxi to prirodzene znamená, že čím viac vyseparujeme, tým menej komunálneho odpadu vznikne a zaplatíme menej za jeho uskladnenie. Úroveň vytriedenia sa drží nad hranicou 40 percent, avšak je v záujme nás všetkých, aby mal tento trend vzrastajúcu tendenciu," priblížil primátor Žiliny.

Samospráva v roku 2024 počíta v rozpočte s tým, že na odpadové hospodárstvo plánuje vyčleniť až šesť miliónov eur. "Z celkového objemu vyprodukovaného odpadu tvoril zmesový komunálny odpad vyše 19.000 ton, čo je takmer polovica. Druhou najväčšou položkou bol papier a lepenka (1898 ton), nasledovalo sklo (1249 ton) a plasty (1099 ton). Žilinčania podľa týchto údajov vyseparovali len 4,7 percenta papiera a lepenky, 3,1 percenta skla a 2,7 percenta plastov," doplnil odbor komunikácie.

V rámci triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa minulý rok podarilo vytriediť len 312 ton, pričom podľa európskej štatistiky bol potenciál podľa počtu obyvateľov až na úrovni 7000 ton. Rovnako to je aj pri jedlých olejoch a tukoch. Do špeciálnych nádob sme odovzdali len 0,02 percenta, pričom potenciál bol až 104 ton.

Primátor mesta Žilina na záver dodáva, že ak by obyvatelia zodpovedne triedili komunálny odpad, zdvojnásobili by tým množstvá vyseparovaných komodít, ako sú sklo, papier či plasty.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Zdroj