Miera kompostovania odpadu stúpa, stále ho však veľa končí na skládkach

02.04.2024

Pre porovnanie, v roku 2004 vyprodukovali slovenské domácnosti výrazne menej odpadu. Napriek nárastu množstva recyklovaného odpadu, dve pätiny stále končia na skládkach a len približne sedemnásť percent sa kompostuje.

V rámci Slovenska domácnosti vyprodukujú o niečo menej odpadu na hlavu, ako je európsky priemer – v roku 2022 to bolo 478 kilogramov. Pričom však viaceré krajiny dokázali množstvo odpadu z domácností od roku 2004 znižovať, na Slovensku sa výrazne zvýšilo: z 261 kg na hlavu v roku 2004 na takmer dvojnásobok. Jedná sa o druhý najvyšší percentuálny nárast v rámci EÚ hneď po Česku.

Súčasný stav je, že až dve pätiny odpadu z domácností končia u nás stále na skládkach. Pozitívne možno vnímať fakt, že množstvo skompostovaného odpadu narástlo desaťnásobne, v súčasnosti tvorí približne 17 percent z celkového objemu. V oblasti kompostovaného odpadu sa približujeme k európskemu priemeru ktorý je na úrovni 19 percent.

Najúspešnejšími krajinami v kompostovaní odpadu z domácností sú: Holandsko (takmer 30 percent), nasleduje Taliansko, Dánsko (26 percent) a Luxembursko (25 percent). Na chvoste sa nachádzajú krajiny ako Grécko, Cyprus či Malta.

Zdroj