Nová Sport Arena Wien už na dosah

17.06.2024

Komplexná modernizácia športovej infraštruktúry vo Viedni: Sport Arena Wien prinesie viac priestoru, vyššiu úroveň využitia a trvalú udržateľnosť.

Dňa 11. júna 2024 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie hrubej stavby novej športovej haly Sport Arena Wien na ulici Handelskai. Po dôkladnej analýze stavu športových zariadení rozhodlo oddelenie športu vo Viedni (MA 51) o nahradení zastaraného krytého štadióna Ferry Dusika novou viacpodlažnou budovou. Nová Sport Arena Wien, ktorá má byť dokončená v prvej polovici roka 2025, poskytne podstatne väčšiu úžitkovú plochu a umožní oveľa vyššiu úroveň športového využitia. Tento projekt je súčasťou rozsiahleho investičného programu, ktorý do roku 2030 prinesie viac ako 400 miliónov eur na rozvoj športových zariadení v meste.

Nová Sport Arena Wien disponuje tromi halami, ktoré sa dajú využívať nezávisle od seba a predstavujú vyváženú kombináciu tréningového a eventového priestoru. Vďaka stálym a mobilným tribúnam dokáže poskytnúť priestor pre približne 3 000 divákov. Pohyblivé prvky tribún umožňujú flexibilné využitie haly na tréningy aj súťaže.

Okrem gymnastiky a atletiky bude športový profil haly po jej dokončení zahŕňať aj hádzanú, volejbal, futbal, basketbal, bedminton, florbal, hokej, stolný tenis, jogu, tanec a atletiku. Multifunkčné priestory, ktoré počas podujatí budú slúžiť ako priestory pre tlačové konferencie, budú v čase mimo podujatí k dispozícii na tréningy rôznych bojových umení a iných športov. V budúcnosti budú môcť športovci využívať celkovo viac ako 13 000 metrov štvorcových športových priestorov - štyrikrát viac ako doposiaľ:

  • loptové športy: 3 000 m²
  • gymnastika: 1 500 m²
  • atletika: 6 500 m²
  • ostatné športy (multifunkčné priestory): 1 500 m².

Čas využitia pre školy, škôlky a športové kluby sa vďaka novej budove zvýši z približne 8 600 na približne 38 000 hodín ročne. Výhoda polohy sa zachová vďaka synergii s existujúcimi športovými zariadeniami a optimálnemu dopravnému spojeniu.

Sport Arena Wien stanovuje nové štandardy z hľadiska udržateľnosti a ochrany klímy. Budova má získať certifikát "klimaaktiv Gold" a bude prvou športovou halou v Rakúsku, ktorá bude napájaná výlučne z obnoviteľných zdrojov energie. Medzi opatrenia šetrné k životnému prostrediu patria fotovoltické systémy na streche, udržateľná výroba energie na vykurovanie, prípravu teplej vody a chladenie prostredníctvom tepelných čerpadiel a geotermálnej energie (geotermálne sondy), energeticky a nákladovo efektívny ventilačný systém so systémom rekuperácie tepla, konštantná úroveň teploty budovy aktiváciou stavebných prvkov (regulácia teploty betónového jadra), zmenšenie uzavretej plochy o približne 2 000 metrov štvorcových v porovnaní so štadiónom Dusika a energeticky úsporné LED svetlá.

Stratégia opätovného využitia umožňuje recyklovať časti zbúraného štadióna Ferry Dusika počas výstavby novej arény. Spracovalo sa a opätovne použilo neuveriteľných 95 percent z 50 000 ton stavebného odpadu, čím sa dosiahla 75-percentná recyklácia búracieho a výkopového materiálu. Mobilné spracovanie a priama preprava na miesta inštalácie ušetrili približne 40 000 litrov nafty.

Nová športová hala sa stavia v rámci plánu rozvoja športových zariadení mesta Viedeň. Ide o rozsiahly investičný program na rozšírenie a modernizáciu viedenských športových zariadení. Do roku 2030 sa tu preinvestuje viac ako 400 miliónov eur. Mestská rada Viedne vyčlenila na výstavbu viedenskej športovej haly približne 133 miliónov eur. Jej uvedenie do plnej prevádzky je naplánované na prvú polovicu roka 2025. Spoločnosť WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH bola poverená riadením a kontrolou projektu a pôsobí ako ústredné rozhranie medzi objednávateľom Sport Wien (MA 51) a partnermi zapojenými do projektu vrátane generálnych dodávateľov, ktorých tvorí konzorcium (ARGE) STRABAG a stavebná spoločnosť GRANIT.

Fotografie © Stadt Wien/Markus Wache

Zdroj