Zhodnocovanie elektroodpadov s obsahom ortuti

Adresa

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Príboj 549
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36 057 363

http://www.elektrorecycling.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martina Senešiová
+421 48 471 632
info@elektrorecycling.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Spoločnosť výbojové svetelné zdroje rozdeľuje podľa tlaku náplne na:

- vysokotlakové výbojové zdroje (vysokotlakové ortuťové výbojky, vysokotlakové sodíkové výbojky, halogenidové výbojky, zmesové výbojky, xenónové výbojky)

- nízkotlakové výbojové zdroje (lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, nízkotlakové sodíkové žiarivky, indukčné výbojky)

Technologické zabezpečenie spracovania obsahuje kompaktnú drviacu a separačnú linku --> zariadenie na spracovanie HID lámp --> destilátor ortuti 

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov

Environmentálny prínos

Zhodnocovanie elektroodpadov 

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy