ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Adresa

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Príboj 549
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36 057 363

http://www.elektrorecycling.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martina Senešiová
+421 48 471 632
info@elektrorecycling.sk

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., sa zaoberá spracovaním plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení,  technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu na báze PP, PE, PS a ABS. Produktom sú drte alebo granuláty z menovaných plastov.

Riešenia