Slovak Business Agency

Stručný popis zdroja financovania

Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Zakladajúcimi členmi sú: Ministerstvo hospodárstva, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania. K jej hlavným cieľom môžeme zaradiť aj zvýšenie miery prežitia podnikov na trhu, zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenských podnikov alebo zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov.

Forma poskytovania finančného zdroja

Mikropôžičky:

  • od 2 500 € – 50 000 €
  • splatnosť úveru od 6 mesiacov až do 4 rokov
  • úroková sadzba v rozmedzí od 1,19 % – 9,03 %

Informácie o prebiehajúcich výzvach