Program Slovensko 2021 - 2027

Stručný popis zdroja financovania

Nové eurofondy na najbližšie roky sú spravované najmä cez nový Program Slovensko. Prostredníctvom neho sa efektívne a spravodlivo investujú vyčlenené prostriedky z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR.

Vďaka členstvu v Európskej únii máme možnosť čerpať finančnú podporu na vyrovnávanie regionálnych rozdielov – cez eurofondy. Eurofondy menia Slovensko k lepšiemu a pomáhajú našej krajine stať sa modernejšou. Doteraz sa európske peniaze investovali cez šesť operačných programov, ktoré riadilo šesť rôznych ministerstiev. Program Slovensko prináša zjednodušenie a zefektívnenie celého eurofondového procesu. Keďže bude iba jeden program, budú sa ľahšie presúvať peniaze medzi jednotlivými investičnými prioritami – bez potreby súhlasu Európskej komisie. To pre občanov znamená rýchlejšiu a efektívnejšiu pomoc vo viacerých oblastiach života.

Kam pôjdu nové eurofondy ?

1. Zelenšie Slovensko 4,2 miliardy eur

2. Prepojenejšie Slovensko 2 miliardy eur

3. Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko 1,9 miliardy eur

4. Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko 3,3 miliardy eur

5. Európa bližšie k občanom 400 miliónov eur

6. Fond na spravodlivú transformáciu 441 miliónov eur

Celková výška zdrojov z fondov EÚ pre Program Slovensko je 12,594 mld.

Forma poskytovania finančného zdroja

Európske fondy

Informácie o prebiehajúcich výzvach