Novinky

Živé kvety nad umelé, jedna sviečka úplne stačí

Práve počas Sviatku Všetkých svätých vyprodukujeme viac ako polovicu celoročného množstva odpadu z cintorínov. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica však …

26.10.2023

Obyvatelia Banskej Bystrice môžu bezplatne požiadať o kompost do svojich záhrad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý obyvatelia Banskej Bystrice vytriedia do hnedých nádob sa mení na vysoko kvalitný kompost. Pre svoje …

23.10.2023

Emisie majú do roku 2040 klesnúť o 90 percent, cena uhlíka sa výrazne zvýši

V prvom štvrťroku 2024 bude Európska komisia predkladať návrh emisných cieľov pre rok 2040. Samotné  schvaľovanie sa však pravdepodobne posunie …

20.10.2023

Veľká Británia a Dánsko dokončili najdlhší podmorský interkonektor na svete

Britská a dánska elektrická sieť sú po prvýkrát fyzicky prepojené po dokončení prác na 765 kilometrovom prepojovacom vedení „Viking Link“. Projekt …

16.10.2023

Bez vyššieho podielu veľkých obnoviteľných zdrojov sa priemysel nezaobíde

Zlomovým v rámci rozvoja obnoviteľnej energie na Slovensku by mal byť národný energetický plán, ten však kladie dôraz skôr na …

13.10.2023

Zelené dlhopisy zaručia, že investori financujú ekologické projekty

Europarlament prijal nové pravidlá pre zelené dlhopisy, ktoré pomôžu smerovať investície do udržateľných projektov a technológií a nebudú podporovať fosílny priemysel. …

09.10.2023

Do platnosti vstupuje nové uhlíkové clo

Dňom prvého októbra začína platiť takzvané uhlíkové clo. Samozrejme, neznamená to, že dovozcovia v energeticky náročných sektoroch budú musieť platiť …

06.10.2023

Hľadajú nové možnosti: Pri Viedni skúšajú spojenie výroby elektriny a poľnohospodárstva

Okrem klasickej fotovoltiky zaznamenáva rozvoj aj tzv. agrovoltika, v rámci ktorej sa spája poľnohospodárska produkcia a výroba elektrickej energie. Zatiaľ čo u nás …

02.10.2023

Prvé dve výzvy envirorezortu z Programu Slovensko budú venované ochrane vôd

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo výzvy na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 - …

29.09.2023

Z odpadovej vody vyrábajú plyn pre domácnosti. Česká ČOV využíva čistiarenský kal

Čistiareň odpadových vôd v Havlíčkovom Brode je praktickým príkladom zariadenia cirkulárnej ekonomiky. Využíva potenciál odpadovej vody tak, že zostáva v podstate čistá …

25.09.2023

Eurokomisia vstúpila do boja s obalmi, pomôcť plánuje aj kompostovaniu

Európska komisia minulý rok zverejnila smernicu, ktorej cieľ je sprísniť reguláciu obalov. Hlavným pilierom exekutívy EÚ je efektívnejšie využívanie materiálov …

22.09.2023

Do najväčšej európskej kampane na podporu udržateľnej mobility sa zapojil rekordný počet samospráv

Slovensko sa pridalo k desiatkam krajín, ktoré sa nasledujúce dni zapájajú do Európskeho týždňa mobility. Tisícky miest a obcí po …

18.09.2023