Novinky

Ako pripojiť solárne panely a čo treba vybaviť? Distribučná spoločnosť spúšťa poradňu

Prevádzkovatelia sústav v spolupráci s rezortom hospodárstva opakovane zvýšili aj výkon tzv. lokálnych zdrojov

09.12.2022

Európska komisia predstavila prísne regulácie pre obaly

Nové predpisy majú spotrebiteľom umožniť zvoliť si opätovne použiteľné obaly, odbúrať nadbytočné obaly, obmedziť nadmerné balenie

05.12.2022

Obehové hospodárstvo je kľúč k zastaveniu straty biodiverzity

Dňa 24. novembra sa v Budapešti konal Circular economy summit. Hlavnou témou bola biodiverzita a obehové hospodárstvo. Anglická verzia článku dostupná na …

29.11.2022

Využívajú alternatívne zdroje. Slovenské patenty sú zamerané na solárnu, veternú aj vodnú energiu

Pri hľadaní nových zdrojov elektriny a možností pre energetické úspory môžu pomôcť aj patenty slovenských výskumníkov. Technológií, ktoré využívajú obnoviteľné …

28.11.2022

Slovensko, COP27: Pristupujeme k záväzku znížiť emisie najnebezpečnejšieho skleníkového plynu – metánu

Slovenská republika sa počas Klimatického summitu OSN o klíme COP27 v egyptskom Sharm el-Sheiku stala ďalšou signatárskou krajinou Globálneho prísľubu …

21.11.2022

EÚ prijala nové nariadenie pre recyklované plasty určené na styk s potravinami

Európska únia prijala nariadenie č. 2022/1616 o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami. Nariadením sa …

14.11.2022

Rozšírili zber použitého kuchynského oleja. V kanalizácii spôsobuje problémy, jeho recyklácia sa oplatí

Možností, kde sa dajú použité oleje, tuky a masti odovzdať, je viacero. V niektorých mestách majú domácnosti k dispozícii špeciálne …

07.11.2022

MŽP: Vláda schválila pravidlá pre prevádzku domových čistiarní odpadových vôd

Vládny kabinet schválil nariadenie z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorým sa stanovili požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

31.10.2022

Európska únia plánuje zvýšiť recyklovateľnosť plastových potravinových obalov

Európska únia sa usiluje zmierniť nepriaznivé vplyvy znečisťovania plastmi. Základným cieľom je rozšírenie recyklačnej kapacity plastov a zvýšenie recyklovaného obsahu …

24.10.2022

Bratislava otvorila svoje prvé re-use centrum KOLO

Hlavné mesto Bratislava a mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) v sobotu 8. októbra 2022 otvorili prvé bratislavské re-use …

17.10.2022

Spustenie prvej výzvy Programu dunajského regiónu pre obdobie 2021-2027

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že prvé kolo prvej výzvy Programu dunajského regiónu pre obdobie 2021-2027. Spustená bola …

10.10.2022

OP KŽP - Podpora recyklácie a vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v najbližšej dobe vyhlási 77. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie …

03.10.2022