Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 16.07.2024
 • Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: 19I02-26-V01

Podpora nákupu kompostérov na predchádzanie vzniku odpadov

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 10.07.2024
 • Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-MZP-018-2024-ITI-EFRR

Národný projekt „Zelené obce Slovenska 2“

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 28.06.2024
 • Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-MZP-017-2024-NP-EFRR

Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 28.06.2024
 • Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-UV-007-2024-DV-EFRR

Podpora rozvoja udržateľnej mobility BSK

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 26.06.2024
 • Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-MD-003-2024-ITI-KF

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 21.06.2024
 • Dátum uzavretia: 20.08.2024
 • Kód: MAS_044/7.2/3 - 7.2

Finančné nástroje PSK – KF (Znižovanie energetickej náročnosti bytových budov)

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 18.06.2024
 • Dátum uzavretia: 31.07.2024
 • Kód: PSK-MD-002-2024-FN-KF

Finančné nástroje PSK – EFRR (Znižovanie energetickej náročnosti bytových budov)

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 18.06.2024
 • Dátum uzavretia: 31.07.2024
 • Kód: PSK-MD-001-2024-FN-EFRR

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 12.06.2024
 • Dátum uzavretia: 12.07.2024
 • Kód: MAS_083/7.2/6