Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 10.04.2024
 • Dátum uzavretia: Ukončená: Neurčené
 • Kód: PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR

Zabezpečenie prieskumu a monitorovania environmentálnych záťaží

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 11.03.2024
 • Dátum uzavretia: Ukončená: Neurčené
 • Kód: PSK-MZP-012-2024-DV-KF

Podpora prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 07.03.2024
 • Dátum uzavretia: Ukončená: Neurčené
 • Kód: PSK-MZP-010-2024-DV-KF

Výzva na prípravu a predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 21.02.2024
 • Dátum uzavretia: Ukončenie výzvy: neurčené
 • Kód: PSK-MH-003-2024-NP-EFRR

Sanácia environmentálnych záťaží – druhá fáza

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 19.02.2024
 • Dátum uzavretia: Ukončená: Neurčené
 • Kód: PSK-MZP-011-2024-FA-KF

Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 15.02.2024
 • Dátum uzavretia: Typ výzvy: Otvorená, Termín ukončenia: neurčené
 • Kód: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR

Triedený zber komunálnych odpadov

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 29.01.2024
 • Dátum uzavretia: 31.05.2024
 • Kód: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 29.12.2023
 • Dátum uzavretia: Ukončenie výzvy: Neurčené Miesto realizácie: Bratislavský kraj
 • Kód: PSK-MZP-008-2023-DV-KF

Výzva zameraná na podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách

 • Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 22.12.2023
 • Dátum uzavretia: Dátum uzavretia: Neurčené, EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja (2021-2027)
 • Kód: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR