Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Recyklácia odpadového polystyrénu

11.04.2024

SLOVIZOL, s.r.o.

Stavebný polystyrén je 100% recyklovateľná komodita. Záleží iba na nás ako sme disciplinovaní a ako nakladáme so stavebným odpadom. SLOVIZOL, …

Detail

Multifunkčné smart batériové úložisko brAIn v banskobystrickom priemyselnom parku

06.03.2024

FUERGY Industries j.s.a.

Multifunkčné smart batériové úložisko brAIn by FUERGY nachádzajúce sa v banskobystrickom priemyselnom parku poskytuje certifikované podporné služby pre prevádzkovateľa elektrickej …

Detail

Nezávislý energetický systém na báze OZE a vodíkových technológií

05.03.2024

Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Zostavenie reťazca zariadení, ktoré by zabezpečovalo energetickú nezávislosť od verejnej siete s ekonomickou návratnosťou. Reťazec zariadení obsahuje všetky komponenty pre …

Detail

Školenia v oblasti životného prostredia a energetiky

01.03.2024

CeMS, s.r.o.

Cieľom je pozdvihnúť certifikáciu, poradenskú činnosť a školenia na úroveň pomoci zákazníkom s kladením dôrazu na kvalitu, detaily, jednoduchosť a …

Detail

Fotovoltika

09.02.2024

SOLAREN, s.r.o.

Inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie.

Detail

Udržateľný e-shop (certifikovaný)

08.02.2024

Mobake EcoProducts s.r.o.

Naše veľké úsilie o ekologickú šetrnosť pri balení produktov, snaha spolupracovať s lokálnymi dodávateľmi, kvalitný sortiment produktov, zákaznícky servis a …

Detail

Recyklácia stavebných odpadov

22.11.2023

CEPIS, s.r.o.

Prostredníctvom technológie zabezpečí selektívnu demoláciu objektov, tak aby bolo zaistené maximálne opätovné využitie stavebných odpadov a ich recyklácia v zmysle …

Detail

Náučný chodník "Bylinková lekáreň"

14.11.2023

Obec Korňa

Náučný chodník je tvorený jedenástimi zastávkami, pričom na každej je osadená informačná tabuľa venovaná konkrétnej liečivej rastline. Informačné tabule sú …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.