Novinky

EcoInn Danube

Medzinárodný projekt EcoInn Danube podporuje eko-inovácie v rámci Dunajského regiónu. Aktuálne sa spustila platforma, ktorá vzájomné sieťovanie eko-inovátorov a ďalších kľúčových hráčov …

26.03.2018

Účasť SR v Európskom výskumnom priestore

Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom

26.03.2018

Financovanie „smart cities“ na Slovensku

S neustálym rastom populácie európskych miest zároveň narastajú aj nové spoločenské, hospodárske či environmentálne problémy. Odpoveď na tieto

26.03.2018

Nórska veľvyslankyňa...

Nórske know-how v oblasti recyklácie, obnoviteľných energií či elektrifikácie dopravy sú spolu s Nórskymi fondami za mnohými zelenými projektami na …

26.03.2018

Investor zo Silicon Valley

To, čo má Silicon Valley, nemá k dispozícii žiadne iné miesto na svete. Pôsobí tam už šiesta alebo aj siedma generácia …

26.03.2018

Zelenšie Slovensko

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 svojím charakterom predstavuje strategický dokument podľa § 4 zákona č. …

26.03.2018

SLOVENSKO RECYKLAČNÝ CIEĽ PRE ROK 2020 NESPLNÍ

Slovensko pravdepodobne nebude v roku 2020 recyklovať aspoň 50 % komunálneho odpadu. Nesplní tak cieľ, ktorý mu

26.03.2018

Prechod k zelenému hospodárstvu

Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo a nevyhnutná  je aj spolupráca s podnikateľskou sférou.  

26.03.2018

Zníženie energetickej náročnosti podnikov

SEIA: Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch  

26.03.2018

OP Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a …

26.03.2018

AGROPRESS 2017

  AGROPROGRESS 2017 21. novembra, Hotel HOLIDAY INN, Bratislava Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu …

26.03.2018

Obehové hospodárstvo v autopriemysle

Slovenská firma recykluje textil z vyradených automobilov. V rozširovaní a modernizácii výroby jej pomohli eurofondy. Jeden automobil obsahuje veľa textilu.

26.03.2018