Novinky

Plastové tašky

Odpadom sa stávajú pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466. Reč je …

26.03.2018

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Výzva číslo 26/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie

26.03.2018

Malých farmárov podporíme piatimi mil. €

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak pomôcť malým

26.03.2018

Upozornenie - zrušenie autorizácie OZV

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch Rozhodnutia o zrušení autorizácií

26.03.2018

Elektromobil v obci, meste, na diaľnici

Ešte nikdy sa slovenská štátna správa nevenovala elektromobilite tak veľmi ako dnes. Ministerstvo hospodárstva zastrešuje prípravu opatrení v daňovej a …

23.03.2018

OP KŽP

35.  výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva

23.03.2018

Inovujeme

Projekt www.inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikateľmi, ale aj na stredných a vysokých školách vo …

23.03.2018

Modernejšia poľnohospodárska politka

Zmodernizovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prinesie vďaka jednoduchším pravidlám a flexibilnejšiemu prístupu lepšiu podporu poľnohospodárom a ďalší rozvoj poľnohospodárstva

23.03.2018

Menej plastov = zdravšia planéta

Európska komisia prijala vôbec prvú celoeurópsku stratégiu pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 …

23.03.2018

Žiadna environmentálna stratégia...

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja z roku 2001 obsahovala dve bezprecedentné požiadavky. Ani jedna sa nerealizuje, píše MIKULÁŠ HUBA. Prof. RNDr. …

23.03.2018

Viac obnoviteľných zdrojov, menej biopalív...

Európsky parlament chce, aby v roku 2030 pochádzalo 35 % energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2050 má byť európska ekonomika uhlíkovo …

23.03.2018

Podiel obnoviteľných zdrojov...

Slovensko zaznamenalo medzi rokmi 2015 a 2016 najväčší pokles v podiele obnoviteľných zdrojov v celej Európskej únii. V štatistike za rok …

23.03.2018