Novinky

Prieskum OSN

Aplikujete princípy udržateľného rozvoja vo vašej spoločnosti? Prispejte svojimi skúsenosťami zapojením sa do krátkeho prieskumu OSN.

27.03.2018

Horizont 2020

Európska komisia prijala ambiciózny plán pre hospodárstvo, ktorý má pomôcť prechodu z lineárneho na kruhový model, kde sa zdroje využívajú udržateľnejším …

27.03.2018

PODPORA ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL

Slovenský zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky ponúka možnosť zapojiť sa do prieskumu o elektromobilite.

27.03.2018

Konferencia o zdieľanej ekonomike

Prvý ročník konferencie ShareTechsummit Vám prinesie príležitosť byť súčasťou otvorenej diskusie na európskej úrovni. Predstavitelia samospráv, štátov a európskej únie …

27.03.2018

Opatrenia v lesoch pri Bratislave

Štátny podnik LESY SR po prvýkrát v histórii zverejnil podrobné informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy. Verejnosť sa tak má …

27.03.2018

Zdravé potraviny a ŽP

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií

26.03.2018

SEIA

Mikro, malé a stredné podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok vo výške 85 % oprávnených výdavkov na realizáciu …

26.03.2018

Elektromobily budú pre recykláciu áut výzvou

Obehová ekonomika v automobilovom priemysle sa musí vyrovnať s novými technológiami, ale aj s porušovaním zákona. Technologické vylepšenie drvenia, odbyt …

26.03.2018

Memorandum o lesoch

Ministerstvo pôdohospodárstva odštartovalo diskusiu o Národnom memorande o lesoch s MŽP SR. Agrorezort požaduje, aby sa k obsahu memoranda mali …

26.03.2018

Platforma URBIS

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) spoločne spustili platformu URBIS pre podporu financovania budovania inteligentných, moderných a inovatívnych miest …

26.03.2018

Výber odborných hodnotiteľov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os …

26.03.2018

Zlepšenie podnikateľského prostredia

Na materiál Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia chce Ministerstvo hospodárstva SR  nadviazať 2. balíčkom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, …

26.03.2018