Novinky

Combined Circular Economy Mission to Indonesia

Využite možnosť byť súčasťou európskej misie do Indonézie zameranej na obehové hospodárstvo. Termín: 22. až 26. 10. Viac informácii: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMJapanIndonesia

10.08.2018

ŠÚ SR prinesie nové dôkazy o zlepšovaní života na Slovensku

Informácie a fakty najmä vo forme štatistických indikátorov v oblasti záväzkov vyplývajúcich z programu rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo Agenda 2030 bude Štatistický …

08.08.2018

Zálohovanie plastových fliaš

Návrh Európskej komisie o plastovom odpade, ktorý podporilo ministerstvo životného prostredia, odmietla časť slovenských producentov a zamestnávateľov. Argumentujú aj nárastom euroskepticizmu. Zavádzať …

06.08.2018

Slováci vytriedili viac odpadu

Dobré výsledky v komunálnom odpadovom hospodárstve považujú organizácie zodpovednosti výrobcov za argument v prospech zachovania systému zavedeného v roku 2016. Množstvo vytriedeného odpadu …

06.08.2018

Investícia do vlastnej udržateľnej budúcnosti?

Návrh európskeho dlhodobého rozpočtu podporuje zelenú ekonomiku, je ale potrebné dohliadnuť na to, aby znižovanie emisií nezostalo len na papieri, …

06.08.2018

Ktoré krajiny sú v recyklácii plastov najúspešnejšie...?

Aj najefektívnejšie systémy pre spracovanie plastového odpadu majú diery. Švédi odpad vo veľkom spaľujú, alebo ho vyvážajú. Nemcom sa zase …

06.08.2018

Rezort ŽP stojí za svojimi ochranármi

Rezort životného prostredia považuje vyhlásenia lesníkov ohľadom povodní vo Vysokých Tatrách za nešťastné. Podľa vyjadrení lesníkov za povodne môže aj bezzásahový …

06.08.2018

MPRV SR: 22 mil. do boja proti suchu

Poľnohospodári môžu účinne a systematicky predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu, ktorá ma farmárov povzbudiť …

06.08.2018

Zákon o vyšších skládkovacích poplatkoch...

Pripomienky k legislatíve, ktorá zavedie princíp „znečisťovateľ platí“, malo najmä Združenie miest a obcí Slovenska. Novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov …

25.07.2018

Lex Žitný ostrov

Prvý zákon na ochranu tej najvzácnejšej suroviny na Slovensku, vody, putuje do parlamentu. Práce na Lex Žitný ostrov spojili hneď tri ministerstvá. Okrem rezortu …

20.07.2018

LIDL PRESTANE PREDÁVAŤ JEDNORAZOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY

V nadväznosti na záväzok spoločnosti Lidl Slovenská republika obmedziť používanie plastov o 20% do roku 2025 podniká diskontný reťazec ďalšie konkrétne kroky. …

19.07.2018

Riadenie rizík v agropotravinárskom sektore

Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Termín konferencie: 17. - 18. …

18.07.2018