Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Verejný bicykel

11.05.2021

ANTIK Telecom s. r. o.

Ide o prvý bikesharing na Slovensku s možnosťou bicykel ponechať a požičať si ho mimo stanovišťa. Tento princíp zabezpečuje, že …

Detail

Komplexná správa odpadu ESONA

10.05.2021

MIM, s. r. o.

ESONA (https://esona.sk/) je komplexný systém, ktorý pomáha všetkým účastníkom procesu vytvárania, separovania a zberu odpadu. Občanom prináša transparentné vyúčtovanie za …

Detail

Ekopoháre na viacnásobné použitie

05.05.2021

Brutex s.r.o.

Vratné ekopoháre vyrobené z polypropylénu (označenie PP) – zdravotne a hygienicky nezávadného materiálu bez zápachu. Neobsahujú žiadny BPA, sú pevné, …

Detail

Zhodnocovanie stavebných a drevných odpadov

03.05.2021

RECYKLÁCIA s.r.o

Zhodnocovanie stavebného a drevného odpadu prostredníctvom drvičov a triedičov, a to činnosťami R3, R5 a R12 (pozri prílohu č. 1 …

Detail

Adaptácia na zmenu klímy a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch

26.04.2021

Obec Kladzany

Vzhľadom na postupujúcu zmenu klímy je projekt systému zadržiavania zrážkovej vody z obecných budov zaujímavý pre jednotlivcov (súkromné osoby), neziskové organizácie, ale …

Detail

Analýza zložiek komunálneho odpadu pre samosprávy

23.04.2021

Envi-CARE GR s. r. o.

Analýza komunálneho odpadu pre samosprávy prináša miestnym samosprávam skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s komunálnym odpadom. Poskytne im informácie o …

Detail

Voskované obaly na potraviny

21.04.2021

BIOnum s. r. o.

Včelobaly sú znovu použiteľné, umývateľné, kompostovateľné, voskované ekoobaly na potraviny. Pri správnej údržbe môže jeden obal vydržať vyše dvoch rokov …

Detail

Zelený vodomer

16.04.2021

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Pri každom meradle je doba overenia iná. Nebytové vodomery na studenú vodu sa overujú každých 6 rokov a nebytové vodomery …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.