Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Mobilná jednotka pre úpravu pitnej vody

19.05.2023

ARAD Slovakia s.r.o.

Zabezpečenie pitnej vody z rôznych zdrojov vôd (napr. rieky, jazerá, potoky, studne..) bez potreby el. energie (solárne napájanie). Vhodné ako …

Detail

Regulácia a plnenie VDJ pre mraziarne

19.05.2023

ARAD Slovakia s.r.o.

Voda z dvoch zdrojov vlastná studňa a rozvod pitnej vody z miestneho vodovodu. Voda  zo studne čerpaná 22 kW čerpadlom …

Detail

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy

16.05.2023

Obec Nižná Voľa

Rekonštrukciou interiéru a exteriéru kultúrno-správnej budovy sa nám podarilo znížiť jej energetickú náročnosť. Došlo k zatepleniu vonkajšieho plášťa budovy, stropu …

Detail

Prírodniny

17.04.2023

Varga Web Solutions s. r. o.

Snahou Prírodnín je osveta v používaní organických hnojív, postrekov a substrátov. Podporujeme lokálnych výrobcov, ekologické produkty a udržateľný životný štýl. Recyklujeme materiály, aby sme ich mohli …

Detail

Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Rešica

17.04.2023

Obec Rešica

V prevádzke je nabíjacia stanica s maximálnym výkonom 22 kW. K nabíjaniu je potrebný vlastný nabíjací kábel Type2. Úhrada za …

Detail

HALA MUEHLBAUER

28.02.2023

EPITREND s.r.o.

BKT systém vykurovania a chladenia výskumno-vývojovej haly - 10 000 m2, geo-vrty 5500 m, 360 kW kaskáda tepelných čerpadiel.

Detail

Repetito

23.02.2023

3peaks s. r. o.

Znovupoužiteľné (100x) balíky pre e-commerce, ktoré prinášajú ekologické riešenie do sveta online nakupovania a prepravy tovarov.  Ako využiť Repetito ? 1. Objednajte …

Detail

Výsadba drevín na sídlisku Školská

14.02.2023

Mesto Zlaté Moravce

Výber zón určených na výsadbu bol realizovaný za účelom posilnenia zelenej infraštruktúry v meste, kde vegetácia stromovej etáže absentuje, alebo …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.