Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Zelené strechy

22.07.2021

Sky Gardens s.r.o.

Šetria životné prostredie, výdavky na vykurovanie a sú nenáročné na údržbu. Zelené strechy vo vilových domoch (foto: 1), na strechy …

Detail

Misia bez emisií

20.07.2021

GO4 s.r.o.

Už viac ako 2 roky doručujú takmer 50 % zásielok na území Bratislavy výhradne prostredníctvom cyklokuriérov na nákladných bicykloch. Snahou …

Detail

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie

16.07.2021

PW Energy, a.s.

Po ukončení geologického prieskumu v teréne a administratívnej príprave zámeru  spoločnosť PW Energy predstavila v marci 2021 projekt využitia geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom a v júni 2021 v jednom stredisku v Prešove. Čerpaná geotermálna energia z vrtov sa využíva na výrobu elektriny a tepla. Domácnosti a priemysel tak dostanú zelenú energiu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Výroba elektrickej energie bude prebiehať v zariadeniach na báze ORC (Organický Rankinov cyklus), z ktorých každé bude mať inštalovaný elektrický výkon 6,3 až 6,5 MWe (spolu 12,6 až 13 MWe). Každé zariadenie bude využívať energiu zo šiestich vrtov (troch produkčných a troch reinjektážnych) v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody, vďaka čomu sa bude môcť využívať v cykle opakovane. Výrobu elektrickej energie umožní čerpanie …

Detail

Rozvoj odpadového hospodárstva na mieru

02.07.2021

ZA UDRŽATEĽNÉ PODUNAJSKO, O. Z.

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva na mieru spočíva v realizácii programu rozvoja odpadového hospodárstva obcí, miest a regiónov Podunajska formou integrovanej …

Detail

Koncepčné návrhy dopravného upokojovania

18.06.2021

VT consulting, s. r. o.

Dopravné upokojovanie predstavuje fúziu cieľov v oblastiach: znižovania ekologickej záťaže,  zvyšovania kvality života,  zvyšovania bezpečnosti,  znižovania emisií,  podpory udržateľných druhov dopravy,  rozvoja verejných priestorov, redukcie nevynútenej dopravy.

Detail

Elektrický kompostér

15.06.2021

CORWIN SK a.s.

V budove Einpark Offices je umiestnený elektrický kompostér. Ten dokáže spracovať až 50 ton bioodpadu ročne a pretvoriť ho na kvalitný kompost. …

Detail

Revitalizácia brownfieldov

15.06.2021

CORWIN SK a.s.

Pri každej novej mestskej výstavbe by malo byť najdôležitejším hľadiskom, aký dosah bude mať na svoje okolie. Cieľom by malo byť …

Detail

Zelené strechy

15.06.2021

CORWIN SK a.s.

Zelené strechy sú strechy budov pokryté vegetáciou. Predstavujú žijúcu a rastúcu alternatívu zaužívaných strešných krytín, ktorá sa stala symbolom zelenej …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.