Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Monitorovanie zariadení na diaľku

13.01.2020

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Klimatizačné jednotky a systémy pripojené do siete prinášajú užívateľom množstvo benefitov: od monitorovania výkonu, cez prediktívnu logiku, analýzu, ovládanie na …

Detail

Využitie dažďovej vody – TJ Lokomotíva Margecany

07.01.2020

Obec Margecany

Dažďová voda z veľkej šikmej strechy tribúny na futbalovom ihrisku TJ Lokomotíva Margecany končila bez využitia v priľahlej priekope. Preto …

Detail

Predchádzanie vzniku odpadu – domáce kompostovanie

01.01.2020

JRK Slovensko s. r. o.

Odvoz komunálneho odpadu tvorí významnú časť rozpočtu každej samosprávy. Nádoby na komunálny odpad sú obvykle plné biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO), …

Detail

Financovanie triedeného zberu v samosprávach a vzdelávanie verejnosti

01.01.2020

ENVI - PAK, a.s.

Výrobcovia obalov a neobalov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda …

Detail

Séria kompresorov NT

01.01.2020

EMBRACO SLOVAKIA s.r.o.

Sériu kompresorov NT vyvinuli na uspokojenie rastúceho dopytu po komerčných chladiacich zariadeniach s nižšou energetickou náročnosťou a hlučnosťou. Kompaktný tvar …

Detail

Rýchlonabíjacie stojany GreenWay

01.01.2020

GreenWay

Rýchlonabíjacie stojany GreenWay sú rovnomerne rozmiestnené v blízkosti exitov rýchlostných a diaľničných ciest na Slovensku tak, aby sa čas dobíjania elektromobilu mohol zmysluplne …

Detail

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda so zavlažovanou zelenou stenou

01.01.2020

MDM Slovakia, s.r.o.

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda (KEAVF) so zavlažovanou zelenou stenou je predsadená oceľová konštrukcia obvykle stojaca na vlastnom základe a ukotvená …

Detail

Technológia GREENGOOD – spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov

01.01.2020

JRK Slovensko s. r. o.

Každé zariadenie, ktoré prevádzkuje služby spoločného stravovania, je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Klasický zvoz biologicky rozložiteľného …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.