Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Zber kuchynského odpadu v obciach

05.09.2022

CMT Group s. r. o.

Zber kuchynského odpadu a olejov spôsobom door2door - od dverí k dverám.

Detail

Chladenie skladov surovej kože

19.08.2022

ABC Food Machinery spol. s r.o.

Jedným z dôležitých procesov spracovania kože je jej skladovanie ako čerstvej suroviny v chlade tak, aby nedošlo k degradácii a …

Detail

Výroba ľadovej vody pre potravinársky priemysel

19.08.2022

ABC Food Machinery spol. s r.o.

Potravinársky priemysel spotrebuje v procese výroby veľké množstvo ľadovej vody, ktorej príprava je energeticky veľmi náročná. Koncept spoločnosti umožňuje zásadné …

Detail

Príprava ľadovej plochy a prevádzka zimných štadiónov

19.08.2022

ABC Food Machinery spol. s r.o.

Pri návrhu technológie pre zimný štadión je potrebné stanovenie čo najpresnejších prevádzkových podmienok, aby zariadenie pracovalo pri všetkých podmienkach optimálne …

Detail

Vratné plastové balenia

09.08.2022

Corplex Slovakia s.r.o.

Vratné plastové balenia vyrobené z dutinkového polypropylénu (pod vlastnou značkou Akylux) je možné využiť ako alternatívu k jednorazovému baleniu, typicky …

Detail

Zelené bezstarostné e-bicyklovanie

09.08.2022

Econec s.r.o.

Cyklisti môžu čeliť na svojom výlete viacerým problémom. Defekt, porucha, vybitý smartfón alebo vybitý e-bike. Spoločnosť ECONEC vyvinula smart multifunkčnú nabíjaciu …

Detail

Likvidácia azbestu

06.08.2022

MONTES COMPANY s.r.o.

Narazili ste na azbest pri rekonštrukcii domu či výmene strechy? Spoločnosť likviduje azbest a materiál obsahujúci azbest v súlade s …

Detail

Dlhoveké ovocné dreviny – jeden z pilierov adaptácie na zmenu klímy

27.07.2022

OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o.

Selekcia a pestovanie životaschopných a plastických sadeníc ovocných podpníkov generatívnou metódou, vypestované v režime ekologického poľnohospodárstva. Využívanie genetických zdrojov historických …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.