Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Zhodnocovanie nebezpečných odpadov z chemických čistiarní

01.01.2020

VEGATOP, s. r. o.

VegaTop spolupracuje na vyhľadávaní čo najlepších riešení čistenia odevov. Na chemické čistenie odevov sa používajú špeciálne chemické stroje využívajúce ako …

Detail

Prenájom veľkokapacitných kontajnerov OdpadOnline

01.01.2020

FCC Slovensko, s.r.o.

Služba OdpadOnline ponúka objednanie pristavenia veľkokapacitných kontajnerov online na vybraný druh odpadu na určené miesto, v dohodnutom termíne a následný odvoz naplneného …

Detail

Aplikácia vylož smeti

01.01.2020

FCC Slovensko, s.r.o.

Jednoduchá a praktická aplikácia ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu (komunálny odpad, plasty, papier, biologický rozložiteľný odpad) na adrese …

Detail

ECOSE Technology

01.01.2020

Knauf Insulation, s.r.o.

ECOSE Technology je nová revolučná technológia spájania bez formaldehydov, založená na rýchlo obnoviteľných materiáloch namiesto materiálov na petrochemickom základe. Redukuje …

Detail

Park Panorama

01.01.2020

2ka, s. r. o.

Vytvorenie ,,zeleného" ostrova v zastavanom území mesta. Návrh intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech. Návrh vertikálnych vegetačných prvkov. Návrh vodných plôch …

Detail

Drenážne vsakovacie steny Drenblok DB®

01.01.2020

DR Unit, spol. s r. o.

Vertikálne drenážne steny sú vhodné na zachytávanie povrchovej dažďovej vody z okolitých (najmä svahovitých) území. Drenážnu stenu tvoria vsakovacie bloky DRENBLOK …

Detail

Predaj nabíjačiek na elektromobily

01.01.2020

GreenWay

Verejné rýchlonabíjacie stojany sú iba jedným z riešení ako nabíjať elektrické auto. Primárne sa elektromobily dajú nabíjať doma, resp. na …

Detail

Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky

01.01.2020

NOVACO s. r. o.

Časť územno-plánovacej dokumentácie, ktorá je na území mesta záväzná. Povinnosť vypracovania koncepčného dokumentu vychádza zo zákona č. 657/2004 Z. z. …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.