Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Inovatívny systém diaľkového zberu dát

24.05.2018

ista Slovakia, s.r.o.

Najnovšia rádiová technológia symphonic® 3 je inovatívnym systémom diaľkového zberu dát, ktorý umožňuje konečným spotrebiteľom nepretržitý online prístup k  údajom …

Detail

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení

15.05.2018

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení, technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu na báze PP, PE, PS a ABS. …

Detail

Repasácia použitých tonerových kaziet

16.03.2018

BROTHER INDUSTRIES

Brother Industries patrí medzi tie spoločnosti, ktoré materiálovo zhodnocujú už použitý produkt vlastnej výroby, a je hlavným centrom recyklácie tonerových …

Detail

Ekoprogram

08.02.2018

Euroinkubátor, o. z.

EKOPROGRAM ZEM je program Euroinkubátoru realizovaný prostredníctvom Združenia európskej mládeže ZEM a je zameraný na environmentálnu osvetu a praktické vzdelávanie …

Detail

Spevnené plochy s funkciou retencie zrážkovej (sivej) vody

31.01.2018

PR Krajné, s. r. o.

Spevnené plochy (chodníky, parkoviská, iné manipulačné plochy) vo svojej skladbe využívajú vysokú odolnosť materiálu  STERED (zaťaženie, rozmerovú stálosť v suchom, …

Detail

Zelený bicykel

31.01.2018

2brothers, s.r.o.

Projekt Zelený bicykel je systém zdieľaných bicyklov, zameraný na menšie mestá, ktoré nie sú zaujímavé pre veľké bikesharingové spoločnosti. Má …

Detail

Zvukovoizolačný pás

25.01.2018

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Zvukovoizolačný pás, vyrobený spracovaním VKM, je vhodný pod plávajúce podlahy, koberce alebo iné podlahoviny. Zabezpečuje útlm krokového hluku v podlahe …

Detail

Hodnotenie nákladov životného cyklu LCC a kvality

25.01.2018

Entus Management s. r. o.

Entus Management, s.r.o., vyvinula systémy hodnotenia, ktoré umožňujú objektívne nastavenie ceny v celom životnom cykle v akýchkoľvek produkčných oblastiach. ENTUS - Efektívnosť …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.