Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Zhodnocovanie stavebných odpadov

01.01.2017

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Produktom recyklácie stavebného odpadu je certifikované recyklované kamenivo rôznych frakcií a rôzneho charakteru. Na recyklačnú linku sa dováža odpad vo …

Detail

Zhodnocovanie chladiacich a mraziacich zariadení

01.01.2017

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Zariadenia na zhodnocovanie chladiacich a mraziacich zariadení funguje na princípe kryokondenzácie prítomnosti dusíka v celom procese spracovania. Krok 1 - …

Detail

Zhodnocovanie elektroodpadov s obsahom ortuti

01.01.2017

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Spoločnosť výbojové svetelné zdroje rozdeľuje podľa tlaku náplne na: - vysokotlakové výbojové zdroje (vysokotlakové ortuťové výbojky, vysokotlakové sodíkové výbojky, halogenidové výbojky, zmesové …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.