Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Elektronická evidencia odpadov a motivačné miestne poplatky za komunálny odpad

06.10.2020

Obec Košeca

Elektronicky (pomocou QR kódov) sa evidujú zbery 5 triedených zložiek (papier, plasty, sklo, kovy a VKM). Elektronicky (pomocou RFID čipov a nálepiek) sa zaznamenávajú zbery …

Detail

VOM

29.09.2020

Mostax s.r.o.

VOM je ekologický vrecový vegetačný ochranný systém, ktorý nahrádza oporné múry z betónu, kameňa alebo debniacich tvárnic. Je to mäkký, …

Detail

Farba na drevo: Sikkens, sada BLX-Pro

19.08.2020

BLISS a.s.

Farby Sikkens BLX Pro a Sikkens BLX Pro TOP, Farby na drevo - Sikkens Cetol BLX Pro a Sikkens Cetol BLX …

Detail

Terra

10.08.2020

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Niet pochybností o tom, že zmena klímy je obrovská hrozba pre náš svet. V parížskej dohode o zmene klímy sa …

Detail

Náhrada fosílnych palív TDP a TAP v energetickom sektore

06.08.2020

RAMEKO, s.r.o.

Spoločnosť RAMEKO, s. r. o., si plne uvedomuje, že rast priemyselnej výroby, výroby elektrickej energie a tepla, spojených s rastom …

Detail

Načapujeme si lepší svet

22.07.2020

Heineken Slovensko, a. s.

Spoločnosť sa zaviazala k napĺňaniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja (SDGs). Oblasti, ktorým sa venuje, sú úzko prepojené so špecifickými …

Detail

Skladovanie horľavín v mobilných skladoch

21.07.2020

DENIOS

Bezpečné skladovanie horľavín v špeciálnych skladoch s požiarnou odolnosťou až REI 120 minút zvnútra i zvonka. Ide o riešenie s …

Detail

Triedenie odpadov

17.07.2020

Obec Trnavá Hora

Obec venuje veľkú pozornosť systematickému organizovaniu odpadového hospodárstva, vďaka čomu od roku 2010 do roku 2019 zvýšila mieru triedenia odpadov …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.